Vedlikehold av gravminner og bronse

Vedlikehold av gravminner og bronse

Vi har mye vær i Norge, og ofte er det store temperaturforskjeller mellom sommer og vinter. Dette sliter på gravsteinens overflate og på innlegg i skrift og dekor. Hvor mye en stein gror, og hvor lenge skriftfargen holder før den slites bort, er helt avhengig av lokale forhold som påvirkning fra vær, vegetasjon rundt gravstedet og ikke minst hvordan steinen står vendt mot sol, regn og vind.

For å hindre grønske og mose i å få feste i steinens porer anbefaler vi enkelt, årlig vedlikehold av steinen med klorvann og skurekost med stiv bust. Steinen skylles til slutt med rent vann. Vær forsiktig med børsten der det er innlegg i lakk eller gull. Bruk aldri stålbørste til rengjøring av stein!

Lykter, vaser og øvrige dekorer eller bokstaver i bronse rengjøres med klut og rent vann, eventuelt mildt såpevann. Ved bruk av såpevann bør det alltid skylles med rent vann for å hindre skjolder.