REFERANSE

Derfor valgte vi Vestlandsgranitt

Vi brukte mye tid på å finne en gravstein som vi syntes var passende.  Vi gikk ofte rundt på gravlunden og studerte mange forskjellige typer steiner, utforming, ulike skrifttyper og dimensjonering.  Skulle vi velge bronsebokstaver eller inngravert skrift?  Skulle steinen ha en ru overflate, eller skulle den være polert? Spørsmålene var mange da vi skulle finne et fint gravminne til vår sønn, sier Ragnhild Tollaas og Trond Jordal fra Ålesund.

Verken på gravlunden eller på nettet fant vi noen steiner som vi syntes passet for oss.  Vi visste fort hva vi ikke ville ha.  Gravsteinene som ble presentert i diverse brosjyrer var ikke aktuelle.  Vi laget flere utkast på papir av monumenter, også i fullt format, som vi tok med oss inn på gravlunden for å få et inntrykk av hvordan det ville ta seg ut.  Som foreldre ønsket vi at utformingen av monumentet skulle si noe om hvem Torstein var.  Derfor brukte vi figurer som han hadde skapt og benyttet i flere animasjonsfilmer. Vi synes det var viktig at han fikk sette sitt personlige preg på gravsteinen. 

Vi tok kontakt med Vestlandsgranitt og fikk fort forståelsen av at firmaet kunne gi monumentet en utforming som passet med våre ønsker.  Vi satte stor pris på den personlige kontakten vi fikk med Vestlandsgranitt.  Olav Ståle møtte oss på gravlunden.  Vi gikk rundt sammen med ham og så på forskjellige gravsteiner.  Han ga en grundig redegjøring av hva som er god kvalitet på stein, skrifttyper, ulike grader av polering, dimensjonering etc.  Vi fikk tilsendt skisse og bilder underveis, og med jevnlig telefonkontakt fikk vi hele tiden være en del av prosessen.

Vi er svært godt fornøyd med resultatet.

Vi i Vestlandsgranitt synes det er interessant å jobbe med kunder som har klare og spesifikke ønsker i forhold til utforming av gravstein.  Vi er stolte av at vi kan tilby tradisjonelle gravsteiner, samt å kunne skreddersy gravminnet etter kundens ønsker.  For oss i Vestlandsgranitt er det viktig at kunden føler seg ivaretatt, og at vi deler av vår faglige kompetanse.  Sammen kommer vi frem til gode løsninger, og et resultat som vi alle kan si oss godt fornøyd med.  Slike oppdrag gir oss inspirasjon til utvikling av nye gravsteinmodeller. 

Bildet viser kunde Trond Jordal sammen med Olav-Ståle fra Vestlandsgranitt etter at gravminnet ble montert på Hatlehol gravlund.