Hvorfor kjøpe gravminne hos Vestlandsgranitt?

Det kan være vanskelig å velge leverandør ved kjøp av et gravminne, siden de fleste kunder sjelden eller aldri har anskaffet et gravminne tidligere.

Egen produksjon
Mange bedrifter tilbyr gravminner via kataloger og internett, men svært få tilvirker produktene selv. Mens mange av våre konkurrenter tilbyr gravstein som på forhånd er produsert i India og Kina, har Vestlandsgranitt eget produksjonsverksted i Eide og vi lager monumentet fra grunnen av, med en kombinasjon av moderne maskiner og håndarbeid.

Mesterbedrift
Vestlandsgranitt er en mesterbedrift. Når du kontakter oss får du snakke med en steinhuggermester som kan svare på alle spørsmål.
Vi er tilgjengelig også utenom normal arbeidstid.

KONTAKT MEG
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden